Category: Есета

Археологически разкопки на текст

Текст: “Може би, най-вече се чувствам “в къщи”, докато летя със самолета…” Юлия Кръстева (нейна реплика от разговор след представяне на нейна книга) Археологически разкопки на текста: Пласт 1 “Може би…” Пласт 2 Не си спомням точните й думи. Предал съм само смисъла на това, което тя каза. Пласт 3 От този пласт нататък номерацията…