Сняг без стъпки

Повече сигурно няма да дам
и няма да искам да взимам.
Може би ще остана сам
и ще прилича на зима.

Сигурно ще прилича на сняг
призори, бял и без стъпки.
Там тишината ще ми направи знак
за ледена, страстна прегръдка.

После вече няма да знам
и повече няма да питам
Глух ще остана. И ням.
И ще бъде като отлитане.

Leave a Reply

%d bloggers like this: